Ngjarjet

Aktivitetet në të ardhmen

No news available.

Aktivitetet në të shkuarën

| Ngjarjet, Publikime | News, Ngjarjet, Publikime

Akademia e Konsumatorit III - Angazhimi i të rinjve në mbrojtjen e të drejtave të konsumatorit

Akademia e Konsumatorit u realizua për të tretin vit nga Qendra “Konsumatori Shqiptar” me mbështetjen e Friedrich Ebert Stiftung, Tirana, në periudhën…


More

| Ngjarjet, Publikime | News, Ngjarjet, Publikime

Akademia e Aktivizmit III - Frymëzimi i të rinjve për t'u bërë avokatë të ndryshimit

Fondacioni Friedrich Ebert organizoi për të tretin vit radhazi Akademinë e Aktivizmit. Një aktivitet ky, i cili ka si qëllim të promovojë dhe ndërtojë…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Ekonomia për të gjithë: Një ekonomi më e mirë rezulton në një demokraci më të mirë

Programi «Economy for All» është një iniciativë e Fondacionit “Friedrich Ebert” që synon të ridimensionojë rolin e aktorëve ekonomikë dhe shoqërorë…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Thirrje për Aplikim në Shkollën e Integrimit Europian (edicioni i 6-të)

Kuvendi i Shqipërisë, Këshilli Kombëtar i Integrimit Europian, në partneritet me Delegacionin e Bashkimit Europian, Fondacionin Friedrich Ebert , dhe…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Rinia dhe Zgjedhjet 2021: Dhënia e zërit rinisë në procesin zgjedhor

Pjesëmarrja është një element thelbësor i qytetarisë në një shoqëri demokratike. Pjesëmarrja aktive e të rinjve në vendimmarrje dhe veprime në nivel…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Pjesëmarrësit e rinj në Elbasan mësojnë si të bëjnë fushatë në mënyrë efektive

Në datat 25-27 qershor 2021, FES në bashkëpunim me FRESSH dhe Bashkinë Elbasan, organizuar trajnimin 3 ditor me titull: “Si të menaxhojmë një fushatë…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Promovimi i studimit: “E Majta” Mendimi Politik / Profile Biografike

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim me Autoritetin për Informimin mbi Dokumentetet e Ish-Sigurimit të Shtetit (AIDSSH) promovuan në datë 24…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

“Zhvillimi i Qëndrueshëm si Mekanizëm Ndërhyrës / Roli i Rinisë Shqiptare”

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim me Fondacionin “Qemal Stafa”, organizuan në datë 22 qershor 2021, në mjediset e Hotel Rogner konferencën…


More

| Ngjarjet, News AL | News, Ngjarjet, News AL

Akademia mbi Demokracinë Sociale 2021

Akademia mbi Demokracinë Sociale 2021 ishte edicioni i 6 i këtij aktiviteti, i cili u zhvillua në muajin maj, gjatë datave 12 – 23 maj.Në këtë…


More

| Ngjarjet | Ngjarjet

"Transformimi Social Ekologjik " - Planet Lokale të Veprimit për Rininë mbi Qytete të Drejta, Politika dhe Punësim të Gjelbër

U zhvillua në datat 9-10 Prill 2021 workshop-i me temë "Transformimi Social-Ekologjik" në kuadër të projektit "Planet Lokale të Veprimit për Rininë…


More

Thursday, 18.03.2021 - Zoom | Ngjarjet | Ngjarjet

“Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri – Opinione dhe qëndrime të publikut shqiptar”

Fondacioni “Friedrich Ebert” promovoi studimin me titull “Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri – Opinione dhe qëndrime të publikut…


More

| Ngjarjet | Ngjarjet

Prezantimi i Barometrit Shqiptar të Sigurisë 2020 dhe një diskutim për gjetjet e tij

Botimi i barometrit më të fundit të sigurisë shqiptare thekson sesa thelbësore është siguria për ruajtjen e normalitetit ekonomik dhe shoqëror,…


More

| Ngjarjet, News AL, Type | Ngjarjet, News AL, Type

Akademia për Edukimin Politik dhe Zgjedhor: Rinia dhe Zgjedhjet 2021

Fondacioni-Friedrich-Ebert,Kongresi Rinor Kombëtar dhe Konrad-Adenauer-Stiftung Albanien në partneritet me Euronews Albania organizojnë së bashku…


More

- Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

Politika rinore lokale – Masterplanet e punësimit

Në kuadër të bashkëpunimit të ngushtë dhe afatgjatë në iniciativen „Jeto qytetin tënd“, Fondacioni Friedrich Ebert në bashkëpunim me Kongresin Rinor…


More

- Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

Akademia për Demokracinë Sociale: Angazhimi dhe edukimi i të rinjve shqiptarë mbi demokracinë sociale

Fondacioni Friedrich Ebert organizoi edhe këtë vit aktivitetin e kthyer në një nga shtyllat kryesore të punës për fuqizimin e të rinjve dhe edukimin…


More

- Botim studimor | Ngjarjet | Ngjarjet

“E Majta.” Mendimi Politik - Profile Biografike

Dhjetë intelektualë të mirënjohur, filozofë, gazetarë, mendimtarë e përkthyes, shkrimtarë e njohës shumë të mirë të dinamikave në vend e jashtë tij u…


More

- Botim studimor | Ngjarjet | Ngjarjet

BOTA E PUNËS NË KOHË PANDEMIE, Krizë dhe mundësi

Covid-19 ka goditur rëndë botën e punës në Shqipëri, veçanërisht punëtorë/et informalë dhe prekariat, gratë e grupet e margjinalizuara. Intensiteti i…


More

- Botim studimor | Ngjarjet | Ngjarjet

Menaxhimi i stresit në vendin e punës

Në vitin 2019 Fondacioni “Friedrich Ebert“ dhe Olof Palme International Center ndërmorrën studimin mbi nivelin e stresit dhe faktorët që ndikojnë në…


More

- Botim studimor | Ngjarjet | Ngjarjet

“Make-or-break moment: EU enlargement in southeast Europe in pandemic times”

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim të ngushtë me ish Ministrin e Evropës dhe Punëve të Jashtme, Z. Dtimir Bushati ka realizuar botimin,…


More

- Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

Raport i aktivitetit për zbatimin e projektit: “Komunikimi i negociatave për anëtarësimin në BE”

Forumi i Politikave të Integrimit prej prillit të këtij viti është duke zbatuar projektin “Komunikimi i negociatave për anëtarësimin në BE”.


More

- Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

"Roli i shoqërisë civile dhe rinisë në procesin e integrimit në BE"

"Roli i shoqërisë civile dhe rinisë në procesin e integrimit në BE" seria e web-seminareve të organizuar nga Zyra e BE-së dhe Zyra e Tiranës e…


More

- Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

"Politikat rinore në nivel lokal – Masterplanet e Punësimit”

Friedrich-Ebert-Stiftung Zyra e Tiranës në bashkëpunim të ngushtë me Kongresin Rinor Kombëtar po zbatojnë këtë vit projektin "Politikat rinore në…


More

Tuesday, 23.06.2020 - Web-Seminar | Ngjarjet | Ngjarjet

"Gala pa mysafirë: Çfarë do të thotë çelja e bisedimeve për pranim në BE për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut?"

Më 23 qershor 2020, Friedrich Ebert Stiftung Zyra e Tiranës dhe Zyra e Shkupit, së bashku me FES Mittel- und Osteuropa, organizuan diskutimin online…


More

- Home Office | Ngjarjet | Ngjarjet

"Jeto qytetin tënd!"

Përfundoi trajnimi 3 ditor për koordinatorët lokal, pjesë e nismës "Jeto qytetin tënd!", e cila zbatohet nga Kongresi Rinor Kombëtar në bashkëpunim me…


More

Thursday, 27.02.2020 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

Barometrin Shqiptar të Sigurisë

CSDG - Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes me mbështetjen e Friedrich-Ebert-Stiftung Tirana, ka iniciuar Barometrin Shqiptar të Sigurisë…


More

Saturday, 22.02.2020 - Saturday, 22.02.2020 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

“Një kontinent – një e ardhme: Zgjerimi i BE-së në Ballkanin Perëndimor”

Tiranë, më 22 shkurt 2020 u organizua konferenca me titull: “Një kontinent – një e ardhme: Zgjerimi i BE-së në Ballkanin Perëndimor”. Kjo konferencë u…


More

Tuesday, 04.02.2020 - Hotel Tirana Internacional | Ngjarjet | Ngjarjet

Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

EcoAlbania dhe Friedrich Ebert Stiftung organizuan më datë 4 Shkurt 2020, ora 10:00, në ambientet e Hotel Tirana Internacional, tryezën e rrumbullakët…


More

Tuesday, 17.12.2019 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

“Shoqëria Civile mbi Reformën Elektorale”

Në dt. 17 dhjetor 2019, Fondacioni “Friedrich Ebert” organizoi Forumin e “Shoqërisë Civile mbi Reformën Elektorale”.


More

Wednesday, 11.12.2019 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

“Migracioni, Edukimi dhe Integrimi Evropian”

Ne dt. 11 dhjetor 2019, Fondacioni “Friedrich Ebert” organizoi tryezen e rrumbullaket, fokusuar mbi, “Migracionin, Edukimin dhe Integrimin Evropian”,…


More

Thursday, 31.10.2019 - Sunday, 17.11.2019 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

Edicioni i katërt i Akademisë për Demokraci Sociale të Fondacionit Friedrich Ebert

Edicioni i katërt i Akademisë për Demokraci Sociale të Fondacionit Friedrich Ebert u mbajt në Tiranë në 31 Tetor - 03 Nentor dhe 14 - 17 Nëntor 2019.


More

Thursday, 07.11.2019 - Friday, 08.11.2019 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

Workshop, "Roli i Këshillave të Punëtorëve në Botën e Punës"

Në datat 7 dhe 8 nëntor fondacioni Friedrich Ebert dhe Olof Palme International Center organizuan workshopet mbi rolin e këshillave të punëtorëve në…


More

| Ngjarjet | Ngjarjet

“Loja simuluese mbi Politikën vendore: Pa rini nuk ka shtet”

Që prej vitit 2010 Fondacioni Friedrich Ebert (FES) zbaton në Shqipëri projektin “Loja simuluese mbi Politikën vendore: Pa rini nuk ka shtet” me…


More

Sunday, 15.12.2019 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

Asambleja e Shtatë e Përgjithshme e Kongresit Rinor Kombëtar

Fondacioni „Friedrich Ebert“ (FES) ne bashkëpunim të ngushtë me Kongresin Rinor Kombëtar (KRK) organizuan në 15 Korrik 2019 Asamblenë e Shtatë të…


More

Wednesday, 06.03.2019 - Libraria “Tirana Times” | Ngjarjet | Ngjarjet

Studimi “Rinia Shqiptare 2018-2019”

Fondacioni “Friedrich Ebert” promovoi në dt. 06 Mars 2019, studimin me titull “Rinia Shqiptare 2018/2019”.


More

Saturday, 24.11.2018 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

Qëndresa Qytetare shpall gjetjet e monitorimit: 73% e studentëve pranojnë korrupsionin në universitete

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim të ngushtë me “Qëndresën Qytetare”, prezantuan ditën e shtunë, datë 24 Nëntor 2018 në një tryezë diskutimi…


More

Thursday, 15.11.2018 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

Forumit Rajonal me temë ‘“Lodhja e dyfishtë” e Zgjerimit të BE-së

Pёrpjekjet e vendeve tё Ballkanit Perёndimor dhe perspektiva e tyre Europiane u diskutuan gjatё Forumit Rajonal me temë ‘“Lodhja e dyfishtë” e…


More

Wednesday, 31.10.2018 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

Prezantim i raportit: “Largimi i mjekëve nga Shqipëria”

Shoqata "Together for Life" me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert ka realizuar studimin "Largimi i mjekëve nga Shqipëria" ku ka marrë në pyetje…


More

Thursday, 20.09.2018 - Hotel "Rogner", Tiranë | Ngjarjet | Ngjarjet

Trajnim gazetarie “Op - Eds dhe Metodat e Kërkimit"

Fondacioni Friedrich Ebert ne bashkepunim me Citizens Channel zhvilloi trajnimin "Op - Eds dhe Metodat e Kërkimit" ne Tirane me 20 Shtator.


More

Wednesday, 19.09.2018 - Kinema "Millennium" | Ngjarjet | Ngjarjet

"Intervistë me Diktatorin"

"Intervistë me Diktatorin": Një mundësi për të rinjtë të dinë më shumë rreth ish-diktatorit Enver Hoxha

Rezistenca Qytetare: Niveli i njohjes së…


More

Wednesday, 27.06.2018 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

“Transparenca dhe Menaxhimi Financiar në Universitetet Publike”

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim me “Qëndresën Qytetare”, organizuan në datë 27 qershor 2018, në mjediset e Hotel Tirana International,…


More

Wednesday, 20.06.2018 - Sunday, 24.06.2018 - Durres, Albania | Ngjarjet | Ngjarjet

Kampi Rinor 2018

Fondacioni Friedrich Ebert në Tiranë, në bashkëpunim me Dialogun zyrën rajonale për dialog të Evropës Juglindore organizoi me sukses në Durrës…


More

Tuesday, 17.04.2018 - Rogner Hotel Tirana | Ngjarjet | Ngjarjet

“Bashkepunimi i sindikatave me aktoret e shoqerise civile ne boten e punes“

Sot me daten 17 Prill 2018 fondacioni Friedrich Ebert dhe Olof Palme Center ne bashkepunim me Qendren per te Drejtat ne Pune organizuan forumin e…


More

Thursday, 08.03.2018 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

“Projeksione për një Zhvillim të Qëndrueshëm”

Në datë 8 Mars 2018, Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim të ngushtë me “Rrjetin Shqiptar të Grave në Shkencë”, organizuan tryezën e…


More

Friday, 17.11.2017 - Saturday, 18.11.2017 - Hotel "SOKRAT" | Ngjarjet | Ngjarjet

Workshop „Përfaqësimi i interesave në Deutsche Telekom në Shqipëri“

Sindikata e Postë-Telekomit (SPPT) dhe Fondacioni "Friedrich Ebert“, me mbështetjen e sindikatës gjermane Ver.di dhe Uni Global organizuan në Tiranë,…


More

Tuesday, 14.11.2017 - Biblioteka Universitare Shkodër | Ngjarjet | Ngjarjet

“Musine, Muza ime”

Në datën 14 Nentor 2017 u mbajt ne qytetin e Shkodrës Konferenca Shkencore mbi veprën artisitike dhe politike te Musine Kokalarit. Ky aktivitet u…


More

Thursday, 12.10.2017 - Sunday, 29.10.2017 - Tirana International Hotel | Ngjarjet | Ngjarjet

Akademia për Demokracinë Sociale

Akademia për Demokracinë Sociale ka për qëllim të sjellë orientime politiko-sociale dhe njohuri kyçe në demokracinë sociale, duke komunikuar vlerat…


More

Wednesday, 04.10.2017 - Hotel Tirana Internacional | Ngjarjet | Ngjarjet

„Sfidat e Sigurisë Kibernetike në Shqipëri„

Fondacioni Friedrich Ebert se bashku me Qendren Shqiptare per Qeverisje te Mire ka organizuar nje forum mbi temen „Sfidat e Sigurisë Kibernetike në…


More

Wednesday, 13.09.2017 - Sunday, 17.09.2017 - Hotel Adriatik, Durrës | Ngjarjet | Ngjarjet

Kampi Rinor 2017

Në datat 13 deri 17 Shtator Fondacioni Friedrich-Ebert në Tiranë organizoi për herë të pestë Together in Europe – Kampi për të rinj në Durres mbi…


More

Wednesday, 05.07.2017 - Thursday, 06.07.2017 - Kombëtar në qendrën rinore - Tiranës. | Ngjarjet | Ngjarjet

Kongresit Rinor Kombëtar V

Edhe këtë vit Fondacioni Friedrich Ebert ka mbështetur evenimentin vjetor të Kongresit Rinor Kombëtar. Me datat 5 dhe 6 Korrik 2017 u mbajt eventi i…


More

Wednesday, 31.05.2017 - Departamentit të Gazetarisë - Tiranë. | Ngjarjet | Ngjarjet

Diskursi i Integrimit Evropian në Shtypin e Shkruar Shqiptar

EU Policy Hub me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert organizoi me 31 Maj 2017 një seminar me temë “Diskursi i Integrimit Evropian në Shtypin e…


More

Tuesday, 28.02.2017 - Tiranë | Ngjarjet | Ngjarjet

EU Policy Hub monitoron ‘integrimin’ në shtypin shqiptar”

Forumi i Politikave të Integrimit ‘EU Policy Hub’ (EUPH) se bashku me Fondacionin Friedrich Ebert dhe Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë…


More

Saturday, 12.11.2016 | Ngjarjet | Ngjarjet

Musine Kokalari – Muza Ime

Në datë 12 Nëntor 2016, Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën “Musine Kokalari” dhe Bashkinë e Gjirokastrës mbajtën…


More

Saturday, 17.09.2016 - Wednesday, 21.09.2016 - Voskopojë | Ngjarjet | Ngjarjet

Kampi Rinor 2016

Më 17 deri në 21 Shtator Foundacioni Friedrich-Ebert në Tiranë organizoi në Voskopojë, Shqipëri, për herë të pestë Together in Europe – Kampi për të…


More

Monday, 20.06.2016 | Ngjarjet | Ngjarjet

FES - 25 Vjet në Shqipëri

FES ka bërë tashmë një rrugë të gjatë në Shqipëri e cila korespondon me pluralizmin në vend.


More

Wednesday, 01.06.2016 | Ngjarjet | Ngjarjet

EU Policy Hub Integration - Talks #ZëriIntegrimit

Friedrich Ebert Stiftung me mbështetjen e EU Policy Hub organizoi një tryezë të rrumbullakët me temën "Si gjyqtarët i shpëtojnë drejtësisë?".


More

Friday, 27.05.2016 - Hotel Rogner, Tiranë | Ngjarjet | Ngjarjet

Qyteti për personat me aftësi të kufizuara - Endrra të barabarta, të drejta të barabarta

Friedrich-Ebert-Stiftung në bashkëpunim me Fondacionin Se Bashku dhe StudioArch organizuan tryezën e rrumbullakët "Qyteti për personat me aftësi të…


More

Tuesday, 03.11.2015 - Tirana Business Park | Ngjarjet | Ngjarjet

Konferenca me titull: “Profesionet më të kërkuara Ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira”

Në datën 3 Nëntor 2015 u organizua në mjediset e Tirana Business Park, Konferenca me titull: “Profesionet më të kërkuara Ekonomia shqiptare ka nevojë…


More

Wednesday, 11.03.2015 | Ngjarjet | Ngjarjet

Në gjurmët e nje Modeli Social Evropian…

Në datën 11 Mars 2015, Fondacioni Friedrich Ebert (FES) në bashkëpunim të ngushtë me ACFR, AIIS, AMI, CDI/ShetiWeb, IDK dhe IDM, institute studimi…


More

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Publikime

back to top