Ngjarjet

Aktivitetet në të ardhmen

No news available.

Aktivitetet në të shkuarën

| Publication, News, Ngjarjet

Qendresa Qytetare ka publikuar raportin e saj për shpenzimet e universiteteve publike në Shqipëri, me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert.


më shumë

| Publication, News, Ngjarjet

Ekonomia e gjinisë ishte në fokus të dy eventeve të organizuara në Tiranë më 10 nëntor 2022.


më shumë

| Publication, News, Ngjarjet

Qendra për Studimin e Demokracisë dhe Qeverisjes, e mbështetur nga Friedrich Ebert Stiftung Tirana, ka përfunduar Barometrin Shqiptar të Sigurisë…


më shumë

| Publication, Ngjarjet, Publikime

Demokratizimi i sindikatave jo vetëm që forcon praninë e tyre si forcë krijuese në shoqëri, por gjithashtu ofron stimuj që punëtorët të përfshihen në…


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

Rinia mund të luajë një rol kyç në qeverisjen e mirë të një demokracie pasi të miratojë instrumentet e nevojshme për përfshirje.


më shumë

| Publication, News, Ngjarjet

Gjatë muajve Prill - Qershor 2022, Fondacioni "Friedrich Ebert" në bashkëpunim me organizatën "New Bridges", zbatuan projektin “Transformimi Social…


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

Garantimi që pakicat të ndihen të mbështetura dhe të lira për t'u angazhuar në një shoqëri pa diskriminim është thelbësor për ndërtimin e një fuqie…


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim me Fondacionin “Qemal Stafa” organizuan në Tiranë Forumin Rajonal “Ballkani Perëndimor 2030”.


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

Rrugëtim historik i pesë figurave të majta të sjella nëpërmjet videove prezantuese! Reflektim për të ardhmen duke qymtuar të shkuarën! Histori të…


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

Fondacioni "Friedrich Ebert" në bashkëpunim me sindikatë gjermane ver.di, organizuan pranë ambienteve të Hotel Rogner trajnimin me temë "Puna e…


më shumë

| News, Ngjarjet, Publikime

FES Tirana vijon të zbatojë projektin “Loja simuluese mbi Politikën vendore: Pa rini nuk ka shtet” që synon të nxisë e të motivojë agazhimin e të…


më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Publikime

Kthehu në fillim