Stafi & Kontaktet

Stine Klapper

Përfaqësuese e zyrës për Shqipërinë

+355 (0)4 2250986-105

E-Mail

Rezarta Ajazaj

Menaxhere Programi

+355 (0)4 2250986-102

E-Mail

Genci Lamllari

Financë / Menaxher Programi

+355 (0)4 2250986-104

E-Mail

Jonida Smaja

Menaxhere Programi

+355 (0)4 2250986-101

E-Mail

Mariola Qesaraku

Menaxhere Programi

+355 (0)4 2250986-103

E-Mail

Enea Protopapa

Koordinator i Zyrës dhe Komunikimit

+355 (0)4 2250986
+355 (0)4 2273306

E-Mail

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

FES Tirana, vendndodhja

Kthehu në fillim