Publikime

Citizens' perception on Albania's Eu integration process

Madhi, Gentiola

Citizens' perception on Albania's Eu integration process

Will the belief that the sun rises from the West prevail?
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (3,4 MB PDF-File)


Law enforcement and equal treatment of citizens in Albania

Beqa, Mentor

Law enforcement and equal treatment of citizens in Albania

The need for a renewed agenda
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (4 MB, PDF-File)


Shteti i Mirëqenies dhe demokracia sociale

Shteti i Mirëqenies dhe demokracia sociale

Tirane, 2022

Shkarko publikimin (3,9 MB PDF-File)


Shtegu i ngushtë i zhvillimit

Beqiraj, Irena; Bashari, Knidi

Shtegu i ngushtë i zhvillimit

Koha për politika industriale
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (840 KB, PDF-File)


Inovacioni në administratën dhe shërbimet publike në Shqipëri

Kamberi, Geron; Xhindi, Nevila

Inovacioni në administratën dhe shërbimet publike në Shqipëri

"Maratona" që sapo ka nisur
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (280 KB, PDF-File)


Arsimi i lartë, sfida per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit

Xhemollari, Rigels; Niklekaj, Rudina

Arsimi i lartë, sfida per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Refugee law and its implementation in the Western Balkans

Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Refugee law and its implementation in the Western Balkans

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (420 KB, PDF-File)


Migrantët dhe kriza e refugjatëve

Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Migrantët dhe kriza e refugjatëve

Menaxhimi i fluksit migrator në Ballkanin Perëndimor
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (400 KB, PDF-File)


Efekti i pandemisë së COVID-19 te shëndeti mendor i punonjësve

Gega, Klodian

Efekti i pandemisë së COVID-19 te shëndeti mendor i punonjësve

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (220 KB, PDF-File)


Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; viti akademik 2020 - 2021 ; AL/EN = Analysis of the financial expenses of the public universities in Albania : Monitoring report ; academic year 2020-2021
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (3,1 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim