Publikime

New trends in potential migration from Albania

Gëdeshi, Ilir; King, Russell

New trends in potential migration from Albania

Tirana, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria

Gëdeshi, Ilir; King, Russell

Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria

Tirana, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession

Rama, Klodjan; Zhllima, Edvin; Imami, Drini

Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession

Tirana, 2018

Shkarko publikimin (11 MB, PDF-File)


Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri

Gega, Klodian

Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Shkarko publikimin (580 KB, PDF-File)


Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri

Xhemollari, Rigels

Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Shkarko publikimin (3 MB, PDF-File)


Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Shehu Gjypi, Arlinda

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Tirana, 2018

Shkarko publikimin (5,9 MB PDF-File)


The role of Albania's civil society in countering violent extremism

Hide, Enri; Llubani, Megi

The role of Albania's civil society in countering violent extremism

Tirana, 2018

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


EU Policy Hub monitor

EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Shkarko publikimin (1,2 MB PDF-File)


EU Policy Hub monitor

EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Shkarko publikimin (1 MB, PDF-File)


Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas

Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas

Tirana, 2018

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim