Publikime

European integration discourse in the Albanian newspapers

European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (4,6 MB PDF-File)


Të shkëputur!

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Të shkëputur!

Rinia në zonat e pafavorizuara
Tirana, 2017

Shkarko publikimin (6 MB, PDF-File)


Disconnected!

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Disconnected!

Youth in disadvantaged areas
Tirana, 2017

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për Qytetarët
Tirana, 2017

Shkarko publikimin (8 MB, PDF-File)


Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Wagner, Alina

Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (300 KB, PDF-File)


Musine Kokalari and social democracy in Albania

Wagner, Alina

Musine Kokalari and social democracy in Albania

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (400 KB, PDF-File)


Reporting international affairs in Albanian media

Zguri, Rrapo

Reporting international affairs in Albanian media

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (6 MB, PDF-File)


Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata

Hantke, Frank

Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata

dhjetë pika një sindikatë të suksesshme
Tirana, 2017

Shkarko publikimin (3 MB, PDF-File)


Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare

Zguri, Rrapo

Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare

Tirana, 2017

Shkarko publikimin (6 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim