Publications

Albanian security barometer - National survey 2020

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2020

Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2020

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2020

Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Xhepa, Selami; Civici, Adrian

Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Opinione dhe qëndrime të publikut shqiptar
Tirana, 2021

Download publication (800 KB, PDF-File)


Changing the narrative of women in the media

Sulçe Kolgeci, Valbona

Changing the narrative of women in the media

An overview of the various features of gender-based discrimination in the media
Tirana, 2021

Download publication (200 KB, PDF-File)


The Left

The Left

Political thought, biographic profiles
Tirana, 2021

Download publication (8,5 MB PDF-File)


E majta

E majta

Mendimi politik, profile biografike
Tirana, 2021

Download publication (8,4 MB PDF-File)


Media në tranzicion

Media në tranzicion

Reflektim pas tri dekadash
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Media in transition

Media in transition

Reflections three decades on
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


The actual and potential migration of students from Albania

King, Russell; Gëdeshi, Ilir

The actual and potential migration of students from Albania

A putative brain drain?
Tirana, 2021

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Migrimi aktual dhe potencial i studentëve nga Shqipëria

King, Russell; Gëdeshi, Ilir

Migrimi aktual dhe potencial i studentëve nga Shqipëria

Një "Brain Drain" i mundshëm?
Tirana, 2021

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top