Publications

Gega, Klodian

Menaxhimi i stresit në vendin e punës

Manual për punëdhënësit, menaxherët dhe punonjësit
Tirana, 2020

Download publication (200 KB, PDF-File)


Xhemollari, Rigels

Analizë e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; 1 shtator 2019 - 31 gusht 2020
Tirana, 2020

Download publication (3 MB, PDF-File)


Çani, Eralda; Olldashi, Enkeleda

5 vjet nga reforma në arsimin e lartë

Tirana, 2020

Download publication (1,4 MB PDF-File)


E majta

Mendimi politik, Profile biografike
Tirana, 2020

Download publication (8 MB, PDF-File)


Xhafa, Edlira; Kuçi, Liri

Bota e punës në kohë pandemie

Krizë dhe mundësi
Tirana, 2020

Download publication (300 KB, PDF-File)


EU enlargement in Southeast Europe in pandemic times

Make-or-break moment ; A policy paper produced upon the initiative of Ditmir Bushati
Tirana, 2020

Download publication (3,6 MB PDF-File)


Democracy and the state of emergency

New upsurge of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report four
Belgrade, 2020

Download publication (970 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

Download publication (770 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

Download publication (680 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Responses to the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report one
Belgrade, 2020

Download publication (630 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top