Publications

Albanien : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2020

Go to Publication


Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer

National survey 2019
Tirana, 2020

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri

Anketë kombëtare 2019
Tirana, 2020

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Property valuation of environmental crimes in Albania

case study: illegal logging in the Mali me Gropa Biza-Martanesh National Park
Tirana, 2020

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

rasti studimor: Prerja e paligjshme në Parkun Kombëtar Mali me Gropa Bizë-Martanesh
Tirana, 2020

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Sfidat e zhvillimit ekonomik në shqipëri

Forumi - Modeli Ekonomik & Sfidat
Tirana, 2020

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Gega, Klodian

Stresi në vendin e punës

Studim mbi nivelin e stresit dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e tij te punonjësit shqiptarë
Tirana, 2020

Download publication (3,9 MB PDF-File)


Xhemollari, Rigels

Transparenca dhe menaxhimi financiar në Universitetet Publike

Raport studimor : Viti akademik 2018-2019
Tirana, 2020

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Xhemollari, Rigels

Transparency and financial management in public universities

Study report : 15 February - 31 October 2019
Tirana, 2020

Download publication (2 MB, PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2018
Bratislava, 2019

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top