Autorsia

Njoftim zyrtar i Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn
+49 (0) 228 883-0
+49 (0) 228 883-9207

www.fes.de

Redaktor

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili 
Nd-14, Hyrja2, Kati 1, 
Kutia Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 62 067
info(at)fes-tirana.org
www.fes-tirana.org
tirana.fes.de

Përgjegjës për përmbajtjen

Përfaqësues i zyrës për Shqipërinë Stine Klapper