Publikime

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2024

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada; Strati, Nino

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2024

Tirana, 2024

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2024

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada; Strati, Nino

Albanian security barometer - National survey 2024

Tirana, 2024

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Drejt një dimensioni më të ndjeshëm ndaj gjinisë në procesin e buxhetimit vendor
Tirana, 2024

Shkarko publikimin (13 MB, PDF-File)


Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Teliti, Ersida

Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Një shtytje për zgjerimin

Bushati, Ditmir

Një shtytje për zgjerimin

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (480 KB, PDF-File)


Optimizëm në lindje, skepticizëm në jug

Bushati, Ditmir

Optimizëm në lindje, skepticizëm në jug

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (480 KB, PDF-File)


Democratic control and management system in the armed forces

Neziri, Sami

Democratic control and management system in the armed forces

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Cluster 1 negotiations of EU integration: The need for a strengthened accountability agenda

Strati, Nino

Cluster 1 negotiations of EU integration: The need for a strengthened accountability agenda

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (1,4 MB PDF-File)


Strengthening Albania's whistleblowing framework

Jani, Jonida

Strengthening Albania's whistleblowing framework

A key step in effectiveley fighting corruption
Tirana, 2023

Shkarko publikimin (1,4 MB PDF-File)


Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Duro, Foto

Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (1,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet