Publikime

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2019

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2019

Tirana, 2020

Shkarko publikimin (1,8 MB PDF-File)


Property valuation of environmental crimes in Albania

Property valuation of environmental crimes in Albania

case study: illegal logging in the Mali me Gropa Biza-Martanesh National Park
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

rasti studimor: Prerja e paligjshme në Parkun Kombëtar Mali me Gropa Bizë-Martanesh
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (4,2 MB PDF-File)


Sfidat e zhvillimit ekonomik në shqipëri

Sfidat e zhvillimit ekonomik në shqipëri

Forumi - Modeli Ekonomik & Sfidat
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Stresi në vendin e punës

Gega, Klodian

Stresi në vendin e punës

Studim mbi nivelin e stresit dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e tij te punonjësit shqiptarë
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (3,9 MB PDF-File)


Transparenca dhe menaxhimi financiar në Universitetet Publike

Xhemollari, Rigels

Transparenca dhe menaxhimi financiar në Universitetet Publike

Raport studimor : Viti akademik 2018-2019
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Transparency and financial management in public universities

Xhemollari, Rigels

Transparency and financial management in public universities

Study report : 15 February - 31 October 2019
Tirana, 2020

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2018
Bratislava, 2019

Shkarko publikimin (1,9 MB PDF-File)


Rinia Shqiptare 2018/2019

Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2018/2019

Studimi rinor Shqipëri- 2018/2019
Tirana, 2019

Shkarko publikimin (685 KB, PDF-File)


Projeksione për një zhvillim të qëndrueshëm

Revista
Tirana, 2018

Go to Publication


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim