Publications

Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

Download publication (770 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

Download publication (680 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Responses to the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report one
Belgrade, 2020

Download publication (630 KB, PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2019

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2019

Tirana, 2020

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2019

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2019

Tirana, 2020

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Property valuation of environmental crimes in Albania

Property valuation of environmental crimes in Albania

case study: illegal logging in the Mali me Gropa Biza-Martanesh National Park
Tirana, 2020

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

Vlerësimi pasuror i krimeve mjedisore në Shqipëri

rasti studimor: Prerja e paligjshme në Parkun Kombëtar Mali me Gropa Bizë-Martanesh
Tirana, 2020

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Sfidat e zhvillimit ekonomik në shqipëri

Sfidat e zhvillimit ekonomik në shqipëri

Forumi - Modeli Ekonomik & Sfidat
Tirana, 2020

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Stresi në vendin e punës

Gega, Klodian

Stresi në vendin e punës

Studim mbi nivelin e stresit dhe faktorët që ndikojnë në rritjen e tij te punonjësit shqiptarë
Tirana, 2020

Download publication (3,9 MB PDF-File)


Transparenca dhe menaxhimi financiar në Universitetet Publike

Xhemollari, Rigels

Transparenca dhe menaxhimi financiar në Universitetet Publike

Raport studimor : Viti akademik 2018-2019
Tirana, 2020

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

back to top