Publications

Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Drejt një dimensioni më të ndjeshëm ndaj gjinisë në procesin e buxhetimit vendor
Tirana, 2024

Download publication (13 MB, PDF-File)


Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Teliti, Ersida

Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Tirana, 2023

Download publication (2 MB, PDF-File)


Një shtytje për zgjerimin

Bushati, Ditmir

Një shtytje për zgjerimin

Tirana, 2023

Download publication (480 KB, PDF-File)


Optimizëm në lindje, skepticizëm në jug

Bushati, Ditmir

Optimizëm në lindje, skepticizëm në jug

Tirana, 2023

Download publication (480 KB, PDF-File)


Democratic control and management system in the armed forces

Neziri, Sami

Democratic control and management system in the armed forces

Tirana, 2023

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Cluster 1 negotiations of EU integration: The need for a strengthened accountability agenda

Strati, Nino

Cluster 1 negotiations of EU integration: The need for a strengthened accountability agenda

Tirana, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Strengthening Albania's whistleblowing framework

Jani, Jonida

Strengthening Albania's whistleblowing framework

A key step in effectiveley fighting corruption
Tirana, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Duro, Foto

Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Tirana, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Një faqe e re e historisë së demokracisë në Europë

Bushati, Ditmir

Një faqe e re e historisë së demokracisë në Europë

Tirana, 2023

Download publication (430 KB, PDF-File)


Manual për sigurinë dixhitale të gazetarëve

Çela, Erlis

Manual për sigurinë dixhitale të gazetarëve

Manual për gazetarët e rinj dhe për studentët e gazetarisë
Tirana, 2023

Download publication (1 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de