Publications

Fight against corruption as a non-negotiable condition in the negotiations with EU - and government discourse

Kamberi, Geron

Fight against corruption as a non-negotiable condition in the negotiations with EU - and government discourse

Bridging the gap between public opinion and government discourse
Tirana, 2022

Download publication (3,3 MB PDF-File)


Raportimi i ndryshimeve klimatike në Media

Zguri, Rrapo; Bajrami, Ani

Raportimi i ndryshimeve klimatike në Media

Manual për gazetarët e rinj dhe për studentët e gazetarisë
Tirana, 2022

Download publication (30 MB, PDF-File)


Hartëzimi i lajmeve lokale në televizionet kombëtare në Shqipëri

Kaziaj, Emiljano

Hartëzimi i lajmeve lokale në televizionet kombëtare në Shqipëri

Raport monitorimi
Tirana, 2022

Download publication (13 MB, PDF-File)


Open Balkan

Dhimolea, Antonela

Open Balkan

A step forward towards common regional market
Tirana, 2022

Download publication (450 KB, PDF-File)


BE - Ballkan Perëndimor në kohë stuhie

Bushati, Ditmir

BE - Ballkan Perëndimor në kohë stuhie

Tirana, 2022

Download publication (300 KB, PDF-File)


The engagement of Albanian CSOs in the EU accession process

The engagement of Albanian CSOs in the EU accession process

Challenges and oportunities
Tirana, 2022

Download publication (1,3 MB PDF-File)


Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Bushati, Ditmir

Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Tirana, 2022

Download publication (260 KB, PDF-File)


Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; viti akademik 2021 - 2022
Tirana, 2022

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Intimiteti strategjik

Bushati, Ditmir

Intimiteti strategjik

Tirana, 2022

Download publication (100 KB, PDF-File)


Telepuna si produkt i digjitalizimit

Kotorri, Adriatik

Telepuna si produkt i digjitalizimit

Sfidat, përfitimet dhe të drejtat social-ekonomike të punonjësve në Shqipëri
Tirana, 2022

Download publication (580 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

back to top