Publications

Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Tirana, 2022

Download publication (3 MB, PDF-File)


Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Tirana, 2022

Download publication (560 KB, PDF-File)


Vrapimi me pengesa

Bushati, Ditmir

Vrapimi me pengesa

Tirana, 2022

Download publication (100 KB, PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2022

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2022

Tirana, 2022

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Tirana, 2022

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Të rinjtë si partnerë në mirëqeverisje

Gjokutaj, Dikensa

Të rinjtë si partnerë në mirëqeverisje

Udhëzues mbi instrumentat ligjorë për përfshirje dhe transparencë në politikbërje
Tirana, 2022

Download publication (750 KB, PDF-File)


NATO 2.0

Bushati, Ditmir

NATO 2.0

Tirana, 2022

Download publication (120 KB, PDF-File)


Zgjimi europian

Bushati, Ditmir

Zgjimi europian

Tirana, 2022

Download publication (110 KB, PDF-File)


Çmimi i të ardhmes

Bushati, Ditmir

Çmimi i të ardhmes

Tirana, 2022

Download publication (120 KB, PDF-File)


Muzgu i sigurisë Europiane

Bushati, Ditmir

Muzgu i sigurisë Europiane

Tirana, 2022

Download publication (80 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

back to top