Publications

NATO 2.0

Bushati, Ditmir

NATO 2.0

Tirana, 2022

Download publication (120 KB, PDF-File)


Zgjimi europian

Bushati, Ditmir

Zgjimi europian

Tirana, 2022

Download publication (110 KB, PDF-File)


Çmimi i të ardhmes

Bushati, Ditmir

Çmimi i të ardhmes

Tirana, 2022

Download publication (120 KB, PDF-File)


Muzgu i sigurisë Europiane

Bushati, Ditmir

Muzgu i sigurisë Europiane

Tirana, 2022

Download publication (80 KB, PDF-File)


Pritshmëritë nga qeveria e re gjermane

Bushati, Ditmir

Pritshmëritë nga qeveria e re gjermane

Tirana, 2022

Download publication (90 KB, PDF-File)


Raporti i monitorimit politik: Maj-Tetor 2021

Kodra, Arbër; Jovani, Diana

Raporti i monitorimit politik: Maj-Tetor 2021

"Programi i Angazhimit Qetetar LGBTI: Politika dhe Përfaqësimi për Avancimin e të Drejtave të Komunitetit LGBTI në Shqipëri"
Tirana, 2022

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Political monitoring report: May-October 2021

Kodra, Arbër; Jovani, Diana

Political monitoring report: May-October 2021

"LGBTI Civic Engagement Program: Politics and Representation for the Advancement of the Rights of the LGBTI Community in Albania"
Tirana, 2022

Download publication (2,2 MB PDF-File)


(De)politicization of citizens' concerns on security in Albania's public debate

Koxha, Klaudia

(De)politicization of citizens' concerns on security in Albania's public debate

Understanding and addressing the mismatch
Tirana, 2022

Download publication (3,2 MB PDF-File)


Citizens' perception on Albania's Eu integration process

Madhi, Gentiola

Citizens' perception on Albania's Eu integration process

Will the belief that the sun rises from the West prevail?
Tirana, 2022

Download publication (2,7 MB PDF-File)


Law enforcement and equal treatment of citizens in Albania

Beqa, Mentor

Law enforcement and equal treatment of citizens in Albania

The need for a renewed agenda
Tirana, 2022

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de