Publications

Shqipëri - Greqi

Bushati, Ditmir

Shqipëri - Greqi

Mundësi për çlirim energjish pozitive
Tirana, 2023

Download publication (360 KB, PDF-File)


Përmbledhje e bazës ligjore për integrimin Evropian

Përmbledhje e bazës ligjore për integrimin Evropian

Material mbështetes për Shkollën e Integrimit Evropian
Tirana, 2022

Download publication (2 MB, PDF-File)


Historia e sindikalizmit shqiptar

Koçi, Dorian; Kasmi, Marenglen

Historia e sindikalizmit shqiptar

1905 - 1961
Tirana, 2022

Download publication (2 MB, PDF-File)


The future is cooperative!?

Beqa, Mentor

The future is cooperative!?

Perceptions and reality from the Western Balkans
Tirana, 2022

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Harnessing the power of women in the security agenda

Proko, Erisa

Harnessing the power of women in the security agenda

Achievements and challenges in mainstreaming and implementation of the women, peace, and security agenda in Albania from the public opinion perspective
Tirana, 2022

Download publication (3,4 MB PDF-File)


Fight against corruption as a non-negotiable condition in the negotiations with EU - and government discourse

Kamberi, Geron

Fight against corruption as a non-negotiable condition in the negotiations with EU - and government discourse

Bridging the gap between public opinion and government discourse
Tirana, 2022

Download publication (3,3 MB PDF-File)


Raportimi i ndryshimeve klimatike në Media

Zguri, Rrapo; Bajrami, Ani

Raportimi i ndryshimeve klimatike në Media

Manual për gazetarët e rinj dhe për studentët e gazetarisë
Tirana, 2022

Download publication (30 MB, PDF-File)


Hartëzimi i lajmeve lokale në televizionet kombëtare në Shqipëri

Kaziaj, Emiljano

Hartëzimi i lajmeve lokale në televizionet kombëtare në Shqipëri

Raport monitorimi
Tirana, 2022

Download publication (13 MB, PDF-File)


Open Balkan

Dhimolea, Antonela

Open Balkan

A step forward towards common regional market
Tirana, 2022

Download publication (450 KB, PDF-File)


BE - Ballkan Perëndimor në kohë stuhie

Bushati, Ditmir

BE - Ballkan Perëndimor në kohë stuhie

Tirana, 2022

Download publication (300 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top