Publications

Mühlhausen, Walter

Fridrih Ebert 1871 - 1925

Një shtetar socialdemokrat
Tirana, 2017

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Qyteti për personat me aftësi të kufizuar

Endrra të barabarta, mundësi të barabarta
Tirana, 2017

Download publication (24 MB, PDF-File)


Arqimandriti, Mirela; Llubani, Megi; Ljarja, Artemisa

Wage and labour conditions of shoe and garment workers in Albania

research paper
Tirana, 2017

Download publication (640 KB, PDF-File)


National Conference "The most neede professions - Albanian economy needs good skills"

The most needed professions - Albanian economy needs good skills

outcomes and recommendations of the national conference, 3rd of november 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


National Conference "The most needed professions - Albanian economy needs good skills"

Profesionet më të kërkuara - ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira

rezultate dhe rekomandime të konferencës kombëtare 3 nëntor 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2015
Bratislava, 2016

Download publication (640 KB, PDF-File)


Albania in the Berlin process

current achievements and upcoming challenges for the Paris summit
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Shqipëria në procesin e Berlinit

Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Flucht und Migration

Debattenbeiträge aus den Ländern des Westbalkans
Berlin, 2015

Download publication (370 KB, PDF-File)


Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Integrity building of the Albanian public service

an analysis ot the ethical framework governing the conduct of Albanian public servants
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top