Publications

Transparency and financial management in public universities

Xhemollari, Rigels

Transparency and financial management in public universities

Study report : 15 February - 31 October 2019
Tirana, 2020

Download publication (2 MB, PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2018
Bratislava, 2019

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Rinia Shqiptare 2018/2019

Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2018/2019

Studimi rinor Shqipëri- 2018/2019
Tirana, 2019

Download publication (685 KB, PDF-File)


Projeksione për një zhvillim të qëndrueshëm

Revista
Tirana, 2018

Go to Publication


New trends in potential migration from Albania

Gëdeshi, Ilir; King, Russell

New trends in potential migration from Albania

Tirana, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria

Gëdeshi, Ilir; King, Russell

Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria

Tirana, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession

Rama, Klodjan; Zhllima, Edvin; Imami, Drini

Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession

Tirana, 2018

Download publication (11 MB, PDF-File)


Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri

Gega, Klodian

Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Download publication (580 KB, PDF-File)


Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri

Xhemollari, Rigels

Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Download publication (3 MB, PDF-File)


Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Shehu Gjypi, Arlinda

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Tirana, 2018

Download publication (5,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

back to top