Publications

Shqipëria në procesin e Berlinit

Shqipëria në procesin e Berlinit

Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Flucht und Migration

Flucht und Migration

Debattenbeiträge aus den Ländern des Westbalkans
Berlin, 2015

Download publication (370 KB, PDF-File)


Integrity building of the Albanian public service

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Integrity building of the Albanian public service

an analysis ot the ethical framework governing the conduct of Albanian public servants
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

analizë e kuadrit mbi etikën që rregullon sjelljen e nëpunësve publikë në Shqipëri
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Shqiptarët dhe modeli social evropian

Misha, Piro

Shqiptarët dhe modeli social evropian

mangesitë, pengesat, sfidat, vizionet
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Albanians and the European social model

Misha, Piro

Albanians and the European social model

disadvantages, obstacles, challenges and visions
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi në sytë e publikut Shqiptar 2015

Çela, Alba

Marrëdhëniet Shqipëri-Serbi në sytë e publikut Shqiptar 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Albanian-Serbia relations in the eyes of the Albanian public 2015

Çela, Alba

Albanian-Serbia relations in the eyes of the Albanian public 2015

Tirana, 2016

Download publication (5 MB, PDF-File)


Lost in democratic transition?

Lost in democratic transition?

Political challenges and perspectives for young people in South East Europe ; results of representative surveys in eight countries
Sarajevo, 2015

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Albanian youth 2015

Çela, Alba; Kamberi, Geron

Albanian youth 2015

slow change, Internet dependency and ...EU trust!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top