Publications

Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri

Zguri, Rrapo

Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri

Tirana, 2018

Download publication (3,8 MB PDF-File)


Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Krasniqi, Afrim

Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Internal democracy in political parties in Albania

Krasniqi, Afrim

Internal democracy in political parties in Albania

Annual report - 2016
Tirana, 2017

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Krasniqi, Afrim

Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Raport vjetor - 2016
Tirana, 2017

Download publication (3 MB,PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2016
Bratislava, 2017

Download publication (920 KB, PDF-File)


European integration discourse in the Albanian newspapers

European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Diskursi i integrimit Evropian në shtypin e shkruar shqiptar

Tirana, 2017

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Të shkëputur!

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Të shkëputur!

Rinia në zonat e pafavorizuara
Tirana, 2017

Download publication (6 MB, PDF-File)


Disconnected!

Hackaj, Ardian; Zeneli, Neshat

Disconnected!

Youth in disadvantaged areas
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Anëtarësimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për Qytetarët
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top