Publications

The role of Albania's civil society in countering violent extremism

Hide, Enri; Llubani, Megi

The role of Albania's civil society in countering violent extremism

Tirana, 2018

Download publication (2 MB, PDF-File)


EU Policy Hub monitor

EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Download publication (1,2 MB PDF-File)


EU Policy Hub monitor

EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Download publication (1 MB, PDF-File)


Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas

Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas

Tirana, 2018

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Ndikimi i Shqipërisë në rajon në hapësirën shqipfolëse

Ndikimi i Shqipërisë në rajon në hapësirën shqipfolëse

Tirana, 2018

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Fact-checking

Zguri, Rrapo

Fact-checking

Manual për gazetarët
Tirana, 2018

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Gazetaria e të dhënave

Zguri, Rrapo

Gazetaria e të dhënave

Manual për gazetarët
Tirana, 2018

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Albania and Greece

Albania and Greece

Understanding and explaining
Tirana, 2018

Download publication (4,8 MB PDF-File)


Financing energy efficiency retrofits in the built environment in Albania

Struga, Meivis; Marko, Oltion

Financing energy efficiency retrofits in the built environment in Albania

Barriers and opportunities
Tirana, 2018

Download publication (467 KB, PDF-File)


Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës

Kotorri, Adriatik

Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës

Sfidat për Shqipërinë
Tirana, 2018

Download publication (2 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de