Publications

Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Wagner, Alina

Musine Kokalari dhe social-demokracia në Shqipëri

Tirana, 2017

Download publication (300 KB, PDF-File)


Musine Kokalari and social democracy in Albania

Wagner, Alina

Musine Kokalari and social democracy in Albania

Tirana, 2017

Download publication (400 KB, PDF-File)


Reporting international affairs in Albanian media

Zguri, Rrapo

Reporting international affairs in Albanian media

Tirana, 2017

Download publication (6 MB, PDF-File)


Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata

Hantke, Frank

Sindikatat në demokraci - demokracia në sindikata

dhjetë pika një sindikatë të suksesshme
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare

Zguri, Rrapo

Raportimi i çështjeve ndërkombëtare në mediat shqiptare

Tirana, 2017

Download publication (6 MB, PDF-File)


Manual për të punësuarit dhe sindikatat

Milkani, Ledio

Manual për të punësuarit dhe sindikatat

mbrojtja individuale dhe kolektive në punë
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Economic upgrading in global value chains

Pici, Elena

Economic upgrading in global value chains

case of textile and footwear industries in Albania
Tirana, 2017

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Iniciativa e fermerëve sipërmarrës

Kotorri, Adriatik; Prifti, Rezart

Iniciativa e fermerëve sipërmarrës

kooperativa si mjet i rritjes ekonomike & instrument politik = Entrepreneurial farmer's initiative : cooperatives as a mean to growth and as a political extension
Tirana, 2017

Download publication (19 MB, PDF-File)


Fridrih Ebert 1871 - 1925

Mühlhausen, Walter

Fridrih Ebert 1871 - 1925

Një shtetar socialdemokrat
Tirana, 2017

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Qyteti për personat me aftësi të kufizuar

Qyteti për personat me aftësi të kufizuar

Endrra të barabarta, mundësi të barabarta
Tirana, 2017

Download publication (24 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top