Publications

Rinia Shqiptare 2015

Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2015

ndryshim i ngadaltë, mbështetje tek interneti..dhe besim tek BE!
Tirana, 2016

Download publication (6 MB, PDF-File)


Functional zones

Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Functional zones

public-private partnership
Tirana, 2016

Download publication (840 KB, PDF-File)


Zonat funksionale

Dhimitri, Albana; Buxhuku, Gjergj

Zonat funksionale

partneriteti publiko-privat
Tirana, 2016

Download publication (870 KB, PDF-File)


Bashkëpunimi ndërkufitar

Bashkëpunimi ndërkufitar

Durrës, Kukës, Gjakovë
Tirana, 2016

Download publication (850 KB, PDF-File)


Cross-Border cooperation

Cross-Border cooperation

Durrës, Kukës, Gjakovë
Tirana, 2016

Download publication (1 MB, PDF-File)


Rruga e gjate drejt dialogut social ne Shqiperi

Dragoshi, Fation; Pappa, Aleka

Rruga e gjate drejt dialogut social ne Shqiperi

kthimi i sfidave në mundësi
Tirana, 2016

Download publication (2 MB PDF-File)


Long road to social dialogue in Albania

Dragoshi, Fation; Pappa, Aleka

Long road to social dialogue in Albania

turning challenges into opportunities
Tirana, 2016

Download publication (2,6 MB PDF-File)


Social media and their use by Albanian media

Social media and their use by Albanian media

Tirana, 2016

Download publication (4,7 MB PDF-File)


Mediat sociale dhe përdorimi i tyre nga mediat Shqiptare

Mediat sociale dhe përdorimi i tyre nga mediat Shqiptare

Tirana, 2016

Download publication (4,8 MB PDF-File)


Citizens' voices in the Albanian local elections 2015

Lleshaj, Sashenka

Citizens' voices in the Albanian local elections 2015

Tirana, 2016

Download publication (4 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top