Publications

Zëri i qytetarëve në zgjedhjet lokale në Shqipëri 2015

Lleshaj, Sashenka

Zëri i qytetarëve në zgjedhjet lokale në Shqipëri 2015

Tirana, 2016

Download publication (4 MB, PDF-File)


Shqipëria dhe Kosova

Sulçebe, Dritan

Shqipëria dhe Kosova

në kërkim të një të ardhmeje të përbashkët
Tirana, 2016

Download publication (4 MB, PDF-File)


Albania and Kosovo

Sulçebe, Dritan

Albania and Kosovo

in quest of a common future
Tirana, 2016

Download publication (4 MB, PDF-File)


Youth employment trends in Albania

Hackaj, Ardian

Youth employment trends in Albania

what is the market looking for?
Tirana, 2016

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Trendet e punësimit rinor në shqipëri

Hackaj, Ardian

Trendet e punësimit rinor në shqipëri

çfarë kërkon tregu?
Tirana, 2016

Download publication (1,9 MB PDF-File)


Albanien vor den Kommunalwahlen

Lleshaj, Sashenka

Albanien vor den Kommunalwahlen

Probleme einer unvollendeten Reform
Berlin, 2015

Download publication (140 KB, PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

Doçi, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

2014
Bratislava, 2015

Download publication (530 KB, PDF-File)


Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014

Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan

Greece and the Albanian-Greek relations in the Albanian printed media 2014

Tirana, 2015

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Konferenca Rinore Beograna Sfidat e Edukimit për Shqipërinë dhe Serbinë, parë nga Perspektiva e të Rinjve

Konferenca Rinore Beograna Sfidat e Edukimit për Shqipërinë dhe Serbinë, parë nga Perspektiva e të Rinjve

rezultate dhe rekomandime nga Konferenca Rinore Beograna (5 - 7 Korrik, 2014)
Tirana, 2016

Download publication (11 MB, PDF-File)


Beograna Youth Conference The Challenges of Education for Albania and Serbia, seen form the Perspective of Youths

Beograna Youth Conference The Challenges of Education for Albania and Serbia, seen form the Perspective of Youths

results and recommendations from the Beograna Youth Conference (5th - 7th of July, 2014)
Tirana, 2016

Download publication (12 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top