Publications

Wage and labour conditions of shoe and garment workers in Albania

Arqimandriti, Mirela; Llubani, Megi; Ljarja, Artemisa

Wage and labour conditions of shoe and garment workers in Albania

research paper
Tirana, 2017

Download publication (640 KB, PDF-File)


The most needed professions - Albanian economy needs good skills

National Conference "The most neede professions - Albanian economy needs good skills"

The most needed professions - Albanian economy needs good skills

outcomes and recommendations of the national conference, 3rd of november 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Profesionet më të kërkuara - ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira

National Conference "The most needed professions - Albanian economy needs good skills"

Profesionet më të kërkuara - ekonomia shqiptare ka nevojë për aftësi të mira

rezultate dhe rekomandime të konferencës kombëtare 3 nëntor 2015
Tirana, 2017

Download publication (3 MB, PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2015
Bratislava, 2016

Download publication (640 KB, PDF-File)


Albania in the Berlin process

Albania in the Berlin process

current achievements and upcoming challenges for the Paris summit
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Shqipëria në procesin e Berlinit

Shqipëria në procesin e Berlinit

Arritjet aktuale dhe sfidat e Samitit të Parisit
Tirana, 2017

Download publication (8 MB, PDF-File)


Flucht und Migration

Flucht und Migration

Debattenbeiträge aus den Ländern des Westbalkans
Berlin, 2015

Download publication (370 KB, PDF-File)


Integrity building of the Albanian public service

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Integrity building of the Albanian public service

an analysis ot the ethical framework governing the conduct of Albanian public servants
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

Dyrmishi, Arjan; Hallunaj, Mirsada

Forcimi i integritetit të adminisgtratës publike në Shqipëri

analizë e kuadrit mbi etikën që rregullon sjelljen e nëpunësve publikë në Shqipëri
Tirana, 2016

Download publication (450 KB, PDF-File)


Shqiptarët dhe modeli social evropian

Misha, Piro

Shqiptarët dhe modeli social evropian

mangesitë, pengesat, sfidat, vizionet
Tirana, 2016

Download publication (4,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top