Publications

Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2017
Bratislava, 2018

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Vështrim mbi politikat rinore në shqipëri

Peci, Dafina; Nikolli, Xhulio

Vështrim mbi politikat rinore në shqipëri

Analizë në nivel qendror dhe lokal 2015 - 2019
Tirana, 2018

Download publication (730 KB, PDF-File)


Feja dhe edukimi

Sinani, Gjergj

Feja dhe edukimi

Tirana, 2018

Download publication (600 KB, PDF-File)


Relations between media and politics in Albania

Zguri, Rrapo

Relations between media and politics in Albania

Tirana, 2018

Download publication (3,8 MB PDF-File)


Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri

Zguri, Rrapo

Marrëdhëniet mes medias dhe politikës në Shqipëri

Tirana, 2018

Download publication (3,8 MB PDF-File)


Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Krasniqi, Afrim

Parlamenti dhe përfaqësimi politik

Raport monitoreus i kuvendit për vitin 2017
Tirana, 2017

Download publication (2 MB, PDF-File)


Internal democracy in political parties in Albania

Krasniqi, Afrim

Internal democracy in political parties in Albania

Annual report - 2016
Tirana, 2017

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Krasniqi, Afrim

Një vit i brishtë për demokracinë në partitë politike

Raport vjetor - 2016
Tirana, 2017

Download publication (3 MB,PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue

Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2016
Bratislava, 2017

Download publication (920 KB, PDF-File)


European integration discourse in the Albanian newspapers

European integration discourse in the Albanian newspapers

Tirana, 2017

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

back to top