Publications

Greqia dhe marrëdhëniet Shqiptaro-Greke në memdian e shkruar shqiptare 2014

Lleshaj, Sashenka; Sulçebe, Dritan

Greqia dhe marrëdhëniet Shqiptaro-Greke në memdian e shkruar shqiptare 2014

Tirana, 2015

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Përkujdesja ndaj moshës së tretë

Përkujdesja ndaj moshës së tretë

Tirana, 2015

Download publication (3,7 MB PDF-File)


E flet gjuhën europiane?

E flet gjuhën europiane?

sfidat e ligjërimit politik në Shqipëri ; konferenca e parë 15 maj 2014, Fakulteti i Shkencave Sociale, Tiranë
Tirana, 2015

Download publication (23 MB, PDF-File)


Bashkëpunimi rajonal si forcë shtytëse për rritje ekonomike dhe stabilitet

Bashkëpunimi rajonal si forcë shtytëse për rritje ekonomike dhe stabilitet

rezultate dhe rekomandime të Konferencës Rajonale 4 Nëntor 2014
Tirana, 2015

Download publication (13 MB, PDF-File)


Albanian-Kosovo relation: Quo vadis?

Kalemaj, Ilir

Albanian-Kosovo relation: Quo vadis?

Tirana, 2015

Download publication (800 KB, PDF-File)


Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë: Quo vadis?

Kalemaj, Ilir

Marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë: Quo vadis?

Tirana, 2015

Download publication (800 KB, PDF-File)


Regional cooperation as a driving force for economic growth and stability

Regional cooperation as a driving force for economic growth and stability

outcomes and recommendations of the Regional Conference 4 november 2014
Tirana, 2015

Download publication (13 MB, PDF-File)


Shqiptarët dhe modeli social evropian

Krasniqi, Afrim; Hackaj, Ardian

Shqiptarët dhe modeli social evropian

demokracia e brendshme në partitë politike shqiptare ; rast studimor për DBP në PS, PD dhe LSI
Tirana, 2015

Download publication (32 MB PDF-File)


Albanian and the European social model

Krasniqi, Afrim; Hackaj, Ardian

Albanian and the European social model

internal democracy in Albanian political parties ; case study applied to Socialist Party, Democratic Party and Socialist Movement for Integration
Tirana, 2015

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Shqiptarët dhe modeli social evropian

Lleshaj, Sashenka; Cela, Alba

Shqiptarët dhe modeli social evropian

drejt një ripërcaktimi të kontratës sociale
Tirana, 2015

Download publication (2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top