Publications

Shqiptarët dhe modeli social evropian

Lleshaj, Sashenka; Cela, Alba

Shqiptarët dhe modeli social evropian

drejt një ripërcaktimi të kontratës sociale
Tirana, 2015

Download publication (2 MB PDF-File)


Albanian and the European social model

Lleshaj, Sashenka; Cela, Alba

Albanian and the European social model

towards a redefinition of the social contract
Tirana, 2015

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Shqiptarët dhe modeli social evropian

Dhembo, Elona

Shqiptarët dhe modeli social evropian

administrata publike në Shqipëri midis politikës dhe qytetarit
Tirana, 2015

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Albanians and the European social model

Dhembo, Elona

Albanians and the European social model

public administration in Albania: between politics and citizens
Tirana, 2015

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në sytë e publikut shqiptar

Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka

Marrëdhëniet Shqipëri-Greqi në sytë e publikut shqiptar

perceptime 2013
Tirana, 2014

Download publication (4 MB PDF-File)


Albanian greek relations from the eyes of the Albanian public

Cela, Alba; Lleshaj, Sashenka

Albanian greek relations from the eyes of the Albanian public

perceptions 2013
Tirana, 2014

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Zhvillimi ekonomik - arsimi profesional - mirëqënie për Shqipërinë

Zhvillimi ekonomik - arsimi profesional - mirëqënie për Shqipërinë

rezultate dhe rekomandime të konferencëes kombëtare, 22 tetor 2013, Tiranë
Tirana, 2014

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Economic development - vocational education - wealth for Albania

Economic development - vocational education - wealth for Albania

outcomes and recommendations of the national conference 22 October 2013
Tirana, 2014

Download publication (6,2 MB PDF-File)


Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

Doçi, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue in South East Europe: Albania

2013
Belgrad, 2014

Download publication (220 KB, PDF-File)


Balkan media barometer

Balkan media barometer

Albania 2013
Tirana, 2014

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top