Publications

Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Duro, Foto

Building and maintaining operational military capabilities in Albania in the face of current and expected security challenges

Tirana, 2023

Download publication (1,4 MB PDF-File)


Një faqe e re e historisë së demokracisë në Europë

Bushati, Ditmir

Një faqe e re e historisë së demokracisë në Europë

Tirana, 2023

Download publication (430 KB, PDF-File)


Manual për sigurinë dixhitale të gazetarëve

Çela, Erlis

Manual për sigurinë dixhitale të gazetarëve

Manual për gazetarët e rinj dhe për studentët e gazetarisë
Tirana, 2023

Download publication (1 MB, PDF-File)


Studim për gratë në Republikën e Shqipërisë

Studim për gratë në Republikën e Shqipërisë

2022-2023
Tirana, 2023

Download publication (3 MB, PDF-File)


Rendi i ngrirë

Bushati, Ditmir

Rendi i ngrirë

Tirana, 2023

Download publication (260 KB, PDF-File)


Procesi i Berlinit në sfondin e ri të sigurisë në Europë

Bushati, Ditmir; Merja, Albana; Dervishi, Glevin

Procesi i Berlinit në sfondin e ri të sigurisë në Europë

Tirana, 2023

Download publication (290 KB, PDF-File)


The Berlin process in the new European security environment

Bushati, Ditmir; Merja, Albana; Dervishi, Glevin

The Berlin process in the new European security environment

Tirana, 2023

Download publication (290 KB, PDF-File)


Albanien : Gewerkschaftsmonitor

Albanien : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Download publication


NATO e së nesërmes

Bushati, Ditmir

NATO e së nesërmes

Tirana, 2023

Download publication (270 KB, PDF-File)


Manuali i negociatave për qytetaret mbi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manuali i negociatave për qytetaret mbi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për qytetarët
Tirana, 2023

Download publication (16 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de