Publications

The Berlin process in the new European security environment

Bushati, Ditmir; Merja, Albana; Dervishi, Glevin

The Berlin process in the new European security environment

Tirana, 2023

Download publication (290 KB, PDF-File)


Albanien : Gewerkschaftsmonitor

Albanien : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Download publication


NATO e së nesërmes

Bushati, Ditmir

NATO e së nesërmes

Tirana, 2023

Download publication (270 KB, PDF-File)


Manuali i negociatave për qytetaret mbi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manuali i negociatave për qytetaret mbi anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian

Manual për qytetarët
Tirana, 2023

Download publication (5 MB, PDF-File)


Momenti i Jean Monnet për Europën

Bushati, Ditmir

Momenti i Jean Monnet për Europën

Tirana, 2023

Download publication (320 KB, PDF-File)


Ligji Gjerman për kontrollin e detyrueshëm në zinxhirët e prodhimit

Xhafa, Edlira

Ligji Gjerman për kontrollin e detyrueshëm në zinxhirët e prodhimit

Implikimet për mbrojtjen e punëtorëve dhe mjedisit ne Shqipëri
Tirana, 2023

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Midis vazhedimësisë dhe ndryshimit

Bushati, Ditmir

Midis vazhedimësisë dhe ndryshimit

Tirana, 2023

Download publication (300 KB, PDF-File)


Comprehensive cooperation between Albania and Kosovo as an auxiliary instrument to a speedy regional economic integration

Dhimolea, Antonela

Comprehensive cooperation between Albania and Kosovo as an auxiliary instrument to a speedy regional economic integration

Tirana, 2023

Download publication (540 KB, PDF-File)


Fundi apo fillimi i një epoke?

Bushati, Ditmir

Fundi apo fillimi i një epoke?

Tirana, 2023

Download publication (270 KB, PDF-File)


Role of regional organizations and initiatives towards acceleration of the Western Balkans' European integration

Dhimolea, Antonela

Role of regional organizations and initiatives towards acceleration of the Western Balkans' European integration

Tirana, 2023

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top