Publications

Shtegu i ngushtë i zhvillimit

Beqiraj, Irena; Bashari, Knidi

Shtegu i ngushtë i zhvillimit

Koha për politika industriale
Tirana, 2021

Download publication (840 KB, PDF-File)


Inovacioni në administratën dhe shërbimet publike në Shqipëri

Kamberi, Geron; Xhindi, Nevila

Inovacioni në administratën dhe shërbimet publike në Shqipëri

"Maratona" që sapo ka nisur
Tirana, 2021

Download publication (280 KB, PDF-File)


Arsimi i lartë, sfida per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit

Xhemollari, Rigels; Niklekaj, Rudina

Arsimi i lartë, sfida per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit

Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Refugee law and its implementation in the Western Balkans

Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Refugee law and its implementation in the Western Balkans

Tirana, 2021

Download publication (420 KB, PDF-File)


Migrantët dhe kriza e refugjatëve

Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Migrantët dhe kriza e refugjatëve

Menaxhimi i fluksit migrator në Ballkanin Perëndimor
Tirana, 2021

Download publication (400 KB, PDF-File)


Efekti i pandemisë së COVID-19 te shëndeti mendor i punonjësve

Gega, Klodian

Efekti i pandemisë së COVID-19 te shëndeti mendor i punonjësve

Tirana, 2021

Download publication (220 KB, PDF-File)


Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; viti akademik 2020 - 2021 ; AL/EN = Analysis of the financial expenses of the public universities in Albania : Monitoring report ; academic year 2020-2021
Tirana, 2021

Download publication (3,1 MB, PDF-File)


Produktiviteti: Thembra e akilit e ekonomisë shqiptare

Xhepa, Selami; Liperi, Ornela

Produktiviteti: Thembra e akilit e ekonomisë shqiptare

Tirana, 2021

Download publication (420 KB, PDF-File)


The economic system and the role of the state in society

Xhepa, Selami; Civici, Adrian

The economic system and the role of the state in society

Albanian public opinion and perceptions
Tirana, 2021

Download publication (580 KB, PDF-File)


Veprimi klimatik. I drejtë. Në aspektin social

Veprimi klimatik. I drejtë. Në aspektin social

Manual me argumente për një shoqëri drejtë dhe ekologjike
Tirana, 2021

Download publication (12 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top