Publications

Çela, Alba; Kamberi, Geron

Rinia Shqiptare 2018/2019

Studimi rinor Shqipëri- 2018/2019
Tirana, 2019

Download publication (685 KB, PDF-File)


Projeksione për një zhvillim të qëndrueshëm

Revista
Tirana, 2018

Go to Publication


Gëdeshi, Ilir; King, Russell

New trends in potential migration from Albania

Tirana, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Gëdeshi, Ilir; King, Russell

Tendencat e reja të migrimit potencial nga Shqipëria

Tirana, 2019

Download publication (4,3 MB PDF-File)


Rama, Klodjan; Zhllima, Edvin; Imami, Drini

Albania's challenges of implementation of agri-environmental policies in the framework of EU accession

Tirana, 2018

Download publication (11 MB, PDF-File)


Gega, Klodian

Perceptimi i publikut dhei i sindikalistëve mbi performancën e sindikatave në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Download publication (580 KB, PDF-File)


Xhemollari, Rigels

Korrupsioni në universitetet publike në Shqipëri

Studim 2018
Tirana, 2018

Download publication (3 MB, PDF-File)


Shehu Gjypi, Arlinda

Largimi i mjekëve nga Shqipëria

Tirana, 2018

Download publication (5,9 MB PDF-File)


Hide, Enri; Llubani, Megi

The role of Albania's civil society in countering violent extremism

Tirana, 2018

Download publication (2 MB, PDF-File)


EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Download publication (1,2 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top