Publications

EU Policy Hub monitor

4+ briefs
Tirana, 2018

Download publication (1 MB, PDF-File)


Albania's impact in the region in the albanian-speaking areas

Tirana, 2018

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Ndikimi i Shqipërisë në rajon në hapësirën shqipfolëse

Tirana, 2018

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Zguri, Rrapo

Fact-checking

Manual për gazetarët
Tirana, 2018

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Zguri, Rrapo

Gazetaria e të dhënave

Manual për gazetarët
Tirana, 2018

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Albania and Greece

Understanding and explaining
Tirana, 2018

Download publication (4,8 MB PDF-File)


Struga, Meivis; Marko, Oltion

Financing energy efficiency retrofits in the built environment in Albania

Barriers and opportunities
Tirana, 2018

Download publication (467 KB, PDF-File)


Kotorri, Adriatik

Digjitalizimi i ekonomisë dhe ndikimi i tij në tregun e punës

Sfidat për Shqipërinë
Tirana, 2018

Download publication (2 MB, PDF-File)


Doci, Nikoll

Annual review of labour relations and social dialogue

Albania : 2017
Bratislava, 2018

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Peci, Dafina; Nikolli, Xhulio

Vështrim mbi politikat rinore në shqipëri

Analizë në nivel qendror dhe lokal 2015 - 2019
Tirana, 2018

Download publication (730 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top