Publications

Changing the narrative of women in the media

Sulçe Kolgeci, Valbona

Changing the narrative of women in the media

An overview of the various features of gender-based discrimination in the media
Tirana, 2021

Download publication (200 KB, PDF-File)


The Left

The Left

Political thought, biographic profiles
Tirana, 2021

Download publication (8,5 MB PDF-File)


E majta

E majta

Mendimi politik, profile biografike
Tirana, 2021

Download publication (8,4 MB PDF-File)


Media në tranzicion

Media në tranzicion

Reflektim pas tri dekadash
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Media in transition

Media in transition

Reflections three decades on
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


The actual and potential migration of students from Albania

King, Russell; Gëdeshi, Ilir

The actual and potential migration of students from Albania

A putative brain drain?
Tirana, 2021

Download publication (4,4 MB PDF-File)


Migrimi aktual dhe potencial i studentëve nga Shqipëria

King, Russell; Gëdeshi, Ilir

Migrimi aktual dhe potencial i studentëve nga Shqipëria

Një "Brain Drain" i mundshëm?
Tirana, 2021

Download publication (4,6 MB PDF-File)


Ekonomia dhe demokracia sociale

Ekonomia dhe demokracia sociale

Tirane, 2020

Download publication (4,5 MB PDF-File)


Të ndryshosh narrativën për gratë në media

Sulče Kolgeci, Valbona

Të ndryshosh narrativën për gratë në media

Vështrim i dimensioneve të ndryshme të diskriminimit me bazë gjinore në media
Tirana, 2021

Download publication (390 KB, PDF-File)


The Albanian public's trust in security

Kamberi, Geron; Memaj, Erdi

The Albanian public's trust in security

Stumbling blocks to Eu negotiations
Tirana, 2021

Download publication (5 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de