Publications

Youth, structured dialogue and EU integration

Peci, Dafina; Gezka, Ergys

Youth, structured dialogue and EU integration

A remarkable and sustainable path
Tirana, 2020

Download publication (3 MB, PDF-File)


Menaxhimi i stresit në vendin e punës

Gega, Klodian

Menaxhimi i stresit në vendin e punës

Manual për punëdhënësit, menaxherët dhe punonjësit
Tirana, 2020

Download publication (200 KB, PDF-File)


Analizë e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analizë e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; 1 shtator 2019 - 31 gusht 2020
Tirana, 2020

Download publication (3 MB, PDF-File)


5 vjet nga reforma në arsimin e lartë

Çani, Eralda; Olldashi, Enkeleda

5 vjet nga reforma në arsimin e lartë

Tirana, 2020

Download publication (1,6 MB PDF-File)


E majta

E majta

Mendimi politik, Profile biografike
Tirana, 2020

Download publication (8 MB, PDF-File)


Bota e punës në kohë pandemie

Xhafa, Edlira; Kuçi, Liri

Bota e punës në kohë pandemie

Krizë dhe mundësi
Tirana, 2020

Download publication (300 KB, PDF-File)


EU enlargement in Southeast Europe in pandemic times

EU enlargement in Southeast Europe in pandemic times

Make-or-break moment ; A policy paper produced upon the initiative of Ditmir Bushati
Tirana, 2020

Download publication (3 MB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

New upsurge of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report four
Belgrade, 2020

Download publication (970 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Easing measures and rising tensions in the struggle with the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report three
Belgrade, 2020

Download publication (770 KB, PDF-File)


Democracy and the state of emergency

Democracy and the state of emergency

Political battles emerging out of the Corona crisis in the Western Balkans, Croatia and Slovenia ; Report two
Belgrade, 2020

Download publication (680 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tirana

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Events

back to top