Tuesday, 17.04.2018 - Rogner Hotel Tirana

“Bashkepunimi i sindikatave me aktoret e shoqerise civile ne boten e punes“

Sot me daten 17 Prill 2018 fondacioni Friedrich Ebert dhe Olof Palme Center ne bashkepunim me Qendren per te Drejtat ne Pune organizuan forumin e bashkepunimit me teme “Bashkepunimi i sindikatave me aktoret e shoqerise civile ne boten e punes“.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Qellimi i ketij forumi ishte te sjelle bashke sindikatat dhe organizatat e shoqerise civile per te disktutuar mbi rolin qe secili aktor mund te luaje ne boten e punes, faktoret e suksesit dhe sfidat e bashkepunimit.  Te drejtat universale ne pune, te percaktuara ne Konventat e ILO-s , jane nje shtylle kryesore ne mbrojtjen dhe promovimin e te drejtave te njeriut. Eshte e rendesishme qe sindikatat dhe organizatat e shoqerise civile te krijojne nje platforme bashkepunimi per te patur me shume ndikim dhe rezultate te qendrueshme ne mbrojtjen e te drejtave ne pune dhe arritjen e punes se denje. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de