- Botim studimor

BOTA E PUNËS NË KOHË PANDEMIE, Krizë dhe mundësi

Covid-19 ka goditur rëndë botën e punës në Shqipëri, veçanërisht punëtorë/et informalë dhe prekariat, gratë e grupet e margjinalizuara. Intensiteti i kësaj goditjeje i ka rrënjët në problemet strukturore të modelit zhvillimor të këtyre tri dekadave.

Foto: FES Tirana

Analiza në vijim fokusohet në impaktin e Covid-19 në botën e punës në Shqipëri. Përtej impaktit të pandemisë, kjo analizë argumenton se rrënjët e krizës së thellë, me të cilën po përballet sistemi shëndetësor, ekonomia dhe bota e punës gjatë kësaj kohe gjenden në modelin zhvillimor të këtyre tri dekadave. Për këtë arsye, pjesa më e madhe e kësaj analize i dedikohet diskutimit mbi disa prej politikave kryesore të cilat do të jenë kritike jo vetëm për t’u përballur me sfidat e shkaktuara nga Covid-19, por sidomos për të tejkaluar krizën e këtij modeli zhvillimor.

Në linkun e mëposhtëm mund te lexoni analizen e plotë.

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/16878.pdf

 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim