Wednesday, 31.05.2017 - Departamentit të Gazetarisë - Tiranë.

Diskursi i Integrimit Evropian në Shtypin e Shkruar Shqiptar

EU Policy Hub me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert organizoi me 31 Maj 2017 një seminar me temë “Diskursi i Integrimit Evropian në Shtypin e Shkruar Shqiptar” me studentët e Departamentit të Gazetarisë në Tiranë.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Pas prezantimit të gjetjeve të studimit, studentët në drejtimin e profesorëve Zylftar Bregu dhe Lutfi Dervishi patën mundësinë të debatojnë rreth faktorëve që kanë ndikuar në mbulimin e varfër të ngjarjeve të integrimit evropian si edukimi në shkolla, kushtet e gazetarisë në terren dhe menaxhimi editorial. 

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim