Thursday, 15.11.2018 - Rogner Hotel Tirana

Forumit Rajonal me temë ‘“Lodhja e dyfishtë” e Zgjerimit të BE-së

Pёrpjekjet e vendeve tё Ballkanit Perёndimor dhe perspektiva e tyre Europiane u diskutuan gjatё Forumit Rajonal me temë ‘“Lodhja e dyfishtë” e Zgjerimit të BE-së: Sfidat dhe Perspektiva e Anëtarësimit të Vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE”, duke nxjerrё nё pah sfidat, problemet, por edhe arritjet qё Shqipёria dhe vendet e rajonit pёrballen nё rrugёtimin e tyre Europian.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Forumi, nje iniciativё e EU Policy Hub me mbёshtetjen e Friedrich Ebert Stiftung, mblodhi nё Tiranё drejtues tё organizatave tё shoqёrisё civile nga rajoni, pёrfaqёsuёs tё lartё tё qeverisё, trupit diplomatik, si dhe studiues e ekspertё tё fushёs pёr tё folur rreth proceseve dhe politikave qё vendet e Ballkanit perёndimor duhet tё ndёrmarrin nё kuadёr tё pёrmbushjes sё kritereve pёr anёtarёsim.
Ambasadori i BE-sё nё Shqipёri, Z. Luigi Luigi Soreca pёrshёndeti takimin duke theksuar nevojën për një rol më të fuqishëm të shoqërisë civile si dhe të burimeve njerëzore të mirëpërgatitura, të nevojshme që procesi i integrimit të ketë sukses.
Ndiqni punimet e Forumit: (https://bit.ly/2DtfMiv) & (https://bit.ly/2qNBnue

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim