- Botim studimor

“Make-or-break moment: EU enlargement in southeast Europe in pandemic times”

Fondacioni “Friedrich Ebert” në bashkëpunim të ngushtë me ish Ministrin e Evropës dhe Punëve të Jashtme, Z. Dtimir Bushati ka realizuar botimin, “Make-or-break moment: EU enlargement in southeast Europe in pandemic times”.

Foto: FES Tirana

Ky botim studimor ofron analizë dhe rekomandime për aktorët politikë në BE dhe EJL6 mbi riformulimin e politikës aktuale të Bashkimit Evropian drejt rajonit. Integrimi në BE i EJL6-ës do të ishte një hap i hedhur drejt finalizimit të BE-së. Përfundimisht, kjo do të nënkuptonte se projekti i integrimit evropian është konsoliduar në një hapësirë politike konkrete me kufij të mirëpërcaktuar në nivel kontinental. Shpërthimi i pandemisë së COVID-19-ës mund të jetë një pikë kthese, për mirë ose për keq, në marrëdhëniet midis BE-së dhe vendeve të zgjerimit në Ballkanin Perëndimor. Megjithatë, ekziston po aq edhe rreziku që gjërat të ndalen, derisa udhëheqësit e tensionuar të BE-së të luftojnë për të gjetur një përgjigje për të ardhmen e BE-së.

Për t’u informuar më tepër mbi analizën e autorëve Matteo Bonomi (Romë), Albana Merja (Tiranë),Theresia Töglhofer (Berlin) dhe Dušan Reljic (Bruksel), ju lutem klikoni në linkun më poshtë:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/albanien/16595.pdf

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim