Wednesday, 11.12.2019 - Tirana International Hotel

“Migracioni, Edukimi dhe Integrimi Evropian”

Ne dt. 11 dhjetor 2019, Fondacioni “Friedrich Ebert” organizoi tryezen e rrumbullaket, fokusuar mbi, “Migracionin, Edukimin dhe Integrimin Evropian”, si sfida te rinise shqiptare dhe shoqerise ne teresi.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Fto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Diskutimet e kesaj tryeze u mbeshteten mbi gjetjet e dala nga Studimi Rinor Shqiptar 2018/2019 (FES) si dhe nga studimi rajonal i cili krahason situaten e te rinjve mbeshtetur ne te njejten metodologji per vendet e Evropes Jug-Lindore.

Pjese e panelit ishin ekserte te tre ceshtjeve te trajtuara. Nevoja per nje qasje teresore ku angazhimi i insitucioneve publike, insitucioneve akademike, medias, bisnesit, eksperteve eshte i domosdoshem per nje permiresim te situates ne te treja fushat si migracioni, edukimi dhe integrimi.

Studmi Rinia Shqiptare 2018/2019 na tregon se ka ende shume per te permiresuar ne angazhimin rinor ne aspekte te ndryshme sociale, ekonomike dhe politike. Energjia dhe potenciali rinor eshte nje vlere e shtuar e shoqerise sone, e cila ka nevoje ta veje ne levizje ate.

Problematika te ngjashme si trendi i larte i migracioni, pakenaqesia e te rinjve me sistemin arsimor dhe nevoja per te qene pjese e bashkesise Evropiane jane te dukshme dhe ne vende te tjera te Evropes Jug-Lindore, (sipas te dhenave te prezantuara nga Studimi Rajonal i FES).

Kjo tryeze sherbeu per te ndergjegjesuar ne vazhdimesi, perfaqesuesit e shoqerise civile dhe institucioneve publike mbi nevojen per nje angazhim cilesor te gjithe hallkave te shoqerise ne permiresimin e situates rinore ne vend.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim