Një shtëpi e ndarë: Polarizimi politik në Shqipëri

“Një shtëpi e ndarë: Polarizimi politik në Shqipëri” ishte tema e diskutimit në “Tirana Times Book House” më 21 mars 2023.

Prof. Dr. Wolfgang Merkel, një personalitet i shquar akademik dhe një shkencëtar politik mbi demokracinë dhe demokratizimin ishte i ftuar nderi së bashku me Dr. Filip Milaçiq, studiues i lartë për demokracinë dhe shoqërinë në zyrën e FES në Vjenë.
Polarizimi ka qenë një çështje e rëndësishme në Shqipëri, veçanërisht në sferën politike. Peizazhi politik shqiptar karakterizohet nga një histori e gjatë ndarjesh dhe konfliktesh midis partive të ndryshme dhe mbështetësve të tyre.
Vitet e fundit, polarizimi në vend është nxitur nga një ndarje në rritje midis dy partive kryesore politike të vendit, të cilat janë përfshirë shpesh në beteja të ashpra politike, duke akuzuar njëra-tjetrën për korrupsion dhe paaftësi. Kur kundërshtarët politikë bëhen armiq, polarizimi ka arritur një nivel të rrezikshëm dhe ndikon negativisht në kohezionin social dhe zhvillimin demokratik. Kulmi i këtij polarizimi është arritur kur opozita politike tërhiqet nga institucionet demokratike të shtetit dhe refuzon të marrë pjesë në zgjedhjet e pushtetit vendor. Rezultati ka qenë mungesa e besimit në sistemin politik, pjesëmarrja e ulët e votuesve dhe një zhgënjim në rritje me procesin demokratik.
Polarizimi është një çështje që nuk perceptohet vetëm në nivel lokal, por edhe në kontekstin global dhe konsiderohet si një nga kërcënimet kryesore për demokracinë. Prezantimet e Prof. Merkel dhe Filip Milaçiq, siguruan për pjesëmarrësit në konferencë një diskutim të fokusuar në cilësinë e demokracisë, polarizimin politik, polarizimin e shoqërisë, qëndrueshmërinë demokratike etj.
Konferenca u organizua së bashku me Institutin Shqiptar të Studimeve Ndërkombëtare. Ekspertët, Dr. Blendi Ceka, Altin Gjeta, Dr. Sokol Lleshi, Dr. Ines Stasa dhe Andi Balla ndanë me ne punimet e fokusuara në tema të tilla si: "Polarizimi nuk është një zgjedhje - rregulli i vetëm konkurrues", "Origjina e polarizimit në Shqipëri", "Zgjedhja institucionale, parti politike gjysmë-besnike, dhe trajektorja e polarizimit politik", "Drejtësia tranzicionale si mjet për polarizimin në Shqipëri" dhe "Polarizimi mediatik: shtytës apo reflektim i polarizimit të shoqërisë?".
Dy ngjarjet e tjera u zhvilluan në mjedise akademike. Njëri u organizua në Universitetin Europian të Tiranës (UET) dhe tjetri në Universitetin e Gjirokastrës, “Eqerem Çabej” me pjesëmarrjen e studentëve dhe pedagogëve.
Reduktimi i polarizimit në Shqipëri do të kërkojë përpjekje për të nxitur dialogun dhe mirëkuptimin midis grupeve të ndryshme, si dhe hapa për të rritur transparencën dhe llogaridhënien në sistemin politik. Përballja me pavarësi më të madhe të medias dhe promovimi i raportimit objektiv do të jetë gjithashtu kritik për reduktimin e polarizimit dhe promovimin e vlerave demokratike.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim