Wednesday, 31.10.2018 - Tirana International Hotel

Prezantim i raportit: “Largimi i mjekëve nga Shqipëria”

Shoqata "Together for Life" me mbështetjen e Fondacionit Friedrich Ebert ka realizuar studimin "Largimi i mjekëve nga Shqipëria" ku ka marrë në pyetje 1000 mjekë në të gjithë Shqipërinë lidhur me shkaqet e largimit të tyre nga vendi.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Gjetjet e këtij studimi u prezantuan ne 31 Tetor dhe morrën pjesë në aktivitet Znj. Erinda Ballanca Avokate e Popullit, Znj. Merita Xhafaj Drejtoreshë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit (MSHMS), Z. Arben Gjata Rektor i Universitetit të Mjekësisë, Tirane - UMT, Znj. Marsela Ceno themeluese e Shoqatës së Mjekëve Shqiptarë në Gjermani, Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi Z. Robert Gajda si dhe perfaqsues nga Urdhri i mjekeve te Shqiperise, organizata te shoqerise civile, mjek etj.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim