Thursday, 20.09.2018 - Hotel "Rogner", Tiranë

Trajnim gazetarie “Op - Eds dhe Metodat e Kërkimit"

Fondacioni Friedrich Ebert ne bashkepunim me Citizens Channel zhvilloi trajnimin "Op - Eds dhe Metodat e Kërkimit" ne Tirane me 20 Shtator.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Trajnuese ne kete aktivitet ishte gazetarja gjermane Joanna Itzek, e cila eshte aktualisht kryeredaktore e “International Politics and Society”. 4 ishin çështjet kryesore që u trajtuan: Etika dhe standardet e gazetarisë në kohën e “fake news”, arti i të shkruarit “op – eds”, redaktimi i editorialeve si edhe kërkimi dhe burimet e informacionit. Pjesëmarrësit patën mundësinë të praktikonin gjatë trajnimit mënyrën se si mund të shprehin opinionet e tyre gjatë shkrimit të një “op – ed”, si të ndajnë faktet nga opinionet si dhe si ti balancojnë ato në një shkrim.

“Op – Eds” është një zhaner gazetarie që i lejon autorët të shprehin opinionet e tyre në lidhje me ngjarje që kanë rëndësi për opinionin publik.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim