Thursday, 07.11.2019 - Friday, 08.11.2019 - Rogner Hotel Tirana

Workshop, "Roli i Këshillave të Punëtorëve në Botën e Punës"

Në datat 7 dhe 8 nëntor fondacioni Friedrich Ebert dhe Olof Palme International Center organizuan workshopet mbi rolin e këshillave të punëtorëve në botën e punës.

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Foto: FES Tirana

Qëllimi i ketyre workshopeve ishte ndërgjegjësimi i aktorëve të botës së punës mbi domosdoshmërinë e hartimit të një ligji të ri për ngritjen dhe funksionimin e këshillave të punëtorëve si dhe benefitet që sjellin ato për kompaninë, shtetin dhe punëmarrësit.

Në këto workshope u soll eksperienca gjermane, si një nga eksperiecnat me te mira ne lidhje me funksionimin e këshillave të punëtorëve.

Të pranishëm në këto workshope ishin te pranishëm përfaqësuesit e sindikatave shqiptare,  organizatave të punëdhënësve, organizatave të shoqërisë civile që angazhohen për mbrojtjen e të drejtave në punë në Shqipëri si dhe gazetarë për çështjet ekonomike.

Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Kthehu në fillim