Publikime

The engagement of Albanian CSOs in the EU accession process

The engagement of Albanian CSOs in the EU accession process

Challenges and oportunities
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (1,3 MB PDF-File)


Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Bushati, Ditmir

Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (280 KB, PDF-File)


Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; viti akademik 2021 - 2022
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Intimiteti strategjik

Bushati, Ditmir

Intimiteti strategjik

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (100 KB, PDF-File)


Telepuna si produkt i digjitalizimit

Kotorri, Adriatik

Telepuna si produkt i digjitalizimit

Sfidat, përfitimet dhe të drejtat social-ekonomike të punonjësve në Shqipëri
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (580 KB, PDF-File)


Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (3 MB, PDF-File)


Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Vrapimi me pengesa

Bushati, Ditmir

Vrapimi me pengesa

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (100 KB, PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2022

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2022

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim