Publikime

Produktiviteti: Thembra e akilit e ekonomisë shqiptare

Xhepa, Selami; Liperi, Ornela

Produktiviteti: Thembra e akilit e ekonomisë shqiptare

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (420 KB, PDF-File)


The economic system and the role of the state in society

Xhepa, Selami; Civici, Adrian

The economic system and the role of the state in society

Albanian public opinion and perceptions
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (580 KB, PDF-File)


Veprimi klimatik. I drejtë. Në aspektin social

Veprimi klimatik. I drejtë. Në aspektin social

Manual me argumente për një shoqëri drejtë dhe ekologjike
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (12 MB, PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2020

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2020

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (2,2 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2020

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2020

Tirana, 2021

Shkarko publikimin (2,2 MB PDF-File)


Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Xhepa, Selami; Civici, Adrian

Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Opinione dhe qëndrime të publikut shqiptar
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (800 KB, PDF-File)


Changing the narrative of women in the media

Sulçe Kolgeci, Valbona

Changing the narrative of women in the media

An overview of the various features of gender-based discrimination in the media
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (200 KB, PDF-File)


The Left

The Left

Political thought, biographic profiles
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (8,5 MB PDF-File)


E majta

E majta

Mendimi politik, profile biografike
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (8,4 MB PDF-File)


Media në tranzicion

Media në tranzicion

Reflektim pas tri dekadash
Tirana, 2021

Shkarko publikimin (1,6 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim