Institucionet demokratike dhe të pavarura

Demokracia në Shqipëri është e re dhe e brishtë, për shkak të një izolimi të gjatë komunist. Prandaj, FES-i në Shqipëri përpiqet të rrisë besimin dhe angazhimin e publikut në politikë. Për më tepër, aktorët politikë në nivele të ndryshëm inkurajohen dhe trajnohen të punojnë në mënyrë kompetente dhe të pavarur.

Prandaj, FES-i inkurajon në mënyrë aktive aktorët në nivel kombëtar, rajonal dhe komunal për të vepruar dhe bashkëpunuar me integritet dhe përgjegjësi, kompetent dhe të orientuar drejt dialogut.

Bashkarisht planifikojmë dhe zbatojmë:

  • Referate, studime dhe këshillime
  • Dialog dhe rrjetëzim ndërkombëtar

Publikime

Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Buxhetimi i përgjegjshvm gjinor

Drejt një dimensioni më të ndjeshëm ndaj gjinisë në procesin e buxhetimit vendor
Tirana, 2024

Shkarko publikimin (13 MB, PDF-File)


Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Teliti, Ersida

Manual "Sfidat e konsumatorit shqiptar në proçesin e integrimit Evropian"

Tirana, 2023

Shkarko publikimin (2 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986


info.tirana(at)fes.de