Publikime

Xhepa, Selami; Civici, Adrian

The economic system and the role of the state in society

Albanian public opinion and perceptions
Tirana, 2021

Download publication (580 KB, PDF-File)


Veprimi klimatik. I drejtë. Në aspektin social

Manual me argumente për një shoqëri drejtë dhe ekologjike
Tirana, 2021

Download publication (12 MB, PDF-File)


Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer

National survey 2020
Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri

Anketë kombëtare 2020
Tirana, 2021

Download publication (2,2 MB PDF-File)


Xhepa, Selami; Civici, Adrian

Sistemi ekonomik dhe roli i shtetit në shoqëri

Opinione dhe qëndrime të publikut shqiptar
Tirana, 2021

Download publication (800 KB, PDF-File)


Sulçe Kolgeci, Valbona

Changing the narrative of women in the media

An overview of the various features of gender-based discrimination in the media
Tirana, 2021

Download publication (190 KB, PDF-File)


The Left

Political thought, biographic profiles
Tirana, 2021

Download publication (8,5 MB PDF-File)


E majta

Mendimi politik, profile biografike
Tirana, 2021

Download publication (8,4 MB PDF-File)


Media në tranzicion

Reflektim pas tri dekadash
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Media in transition

Reflections three decades on
Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info(at)fes-tirana.org
 

Ngjarjet

back to top