Publikime

Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Bushati, Ditmir

Ripërtëritja e procesit të Berlinit

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (280 KB, PDF-File)


Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Xhemollari, Rigels

Analiza e shpenzimeve financiare të universiteteve publike në shqipëri

Raport monitorimi ; viti akademik 2021 - 2022
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Intimiteti strategjik

Bushati, Ditmir

Intimiteti strategjik

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (100 KB, PDF-File)


Telepuna si produkt i digjitalizimit

Kotorri, Adriatik

Telepuna si produkt i digjitalizimit

Sfidat, përfitimet dhe të drejtat social-ekonomike të punonjësve në Shqipëri
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (580 KB, PDF-File)


Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Analiza e ndikimit të reformës administrative dhe territoriale gjatë viteve 2018-2021

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (3 MB, PDF-File)


Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Analysis of the impact of TAR during 2018-2021

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Vrapimi me pengesa

Bushati, Ditmir

Vrapimi me pengesa

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (100 KB, PDF-File)


Albanian security barometer - National survey 2022

Dyrmishi, Arjan

Albanian security barometer - National survey 2022

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Dyrmishi, Arjan

Barometri i sigurisë Shqipëri - Anketë kombëtare 2022

Tirana, 2022

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Të rinjtë si partnerë në mirëqeverisje

Gjokutaj, Dikensa

Të rinjtë si partnerë në mirëqeverisje

Udhëzues mbi instrumentat ligjorë për përfshirje dhe transparencë në politikbërje
Tirana, 2022

Shkarko publikimin (750 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

Kthehu në fillim