Publikime

Koxha, Klaudia

(De)politicization of citizens' concerns on security in Albania's public debate

Understanding and addressing the mismatch
Tirana, 2022

Download publication (3,8 MB PDF-File)


Madhi, Gentiola

Citizens' perception on Albania's Eu integration process

Will the belief that the sun rises from the West prevail?
Tirana, 2022

Download publication (3,4 MB PDF-File)


Beqa, Mentor

Law enforcement and equal treatment of citizens in Albania

The need for a renewed agenda
Tirana, 2022

Download publication (4 MB, PDF-File)


Shteti i Mirëqenies dhe demokracia sociale

Tirane, 2022

Download publication (3,9 MB PDF-File)


Beqiraj, Irena; Bashari, Knidi

Shtegu i ngushtë i zhvillimit

Koha për politika industriale
Tirana, 2021

Download publication (840 KB, PDF-File)


Kamberi, Geron; Xhindi, Nevila

Inovacioni në administratën dhe shërbimet publike në Shqipëri

"Maratona" që sapo ka nisur
Tirana, 2021

Download publication (280 KB, PDF-File)


Xhemollari, Rigels; Niklekaj, Rudina

Arsimi i lartë, sfida per plotesimin dhe ndryshimin e ligjit

Tirana, 2021

Download publication (1,6 MB PDF-File)


Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Refugee law and its implementation in the Western Balkans

Tirana, 2021

Download publication (420 KB, PDF-File)


Vodo, Teuta; Riou, Alexandre

Migrantët dhe kriza e refugjatëve

Menaxhimi i fluksit migrator në Ballkanin Perëndimor
Tirana, 2021

Download publication (400 KB, PDF-File)


Gega, Klodian

Efekti i pandemisë së COVID-19 te shëndeti mendor i punonjësve

Tirana, 2021

Download publication (220 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung
Tiranë

Rr. Kajo Karafili
Nd-14, Hyrja 2, Kati 1, Kutia
Postare 1418
Tiranë, Albania

+355(0)4 22 50 986
+355(0)4 22 73 306

info.tirana(at)fes.de
 

Ngjarjet

back to top